Onze drive

Wetlands, waddengebieden, eilanden, open wateren en nieuwe natuur hebben onze passie. Zowel beroepsmatig als privé zijn we daar vaak te vinden, genietend van landschap en vogels, maar tegelijkertijd met een open oog voor de biologische processen die er spelen.

Nederland kan bogen op een groot aandeel van de natte natuurwaarden op Europees niveau. Bij beheer en behoud maar ook bij ontwikkeling en herstel is visie nodig, veelal op het niveau van het landschap. Daarbij staan ecologische processen centraal maar altijd in samenhang met medegebruik door de mens.

Door jarenlange ervaring in wetlands in binnen- en buitenland kunnen wij bij vragen over beheer en inrichting van natte natuur deskundig advies geven. Voor adviezen over onderzoeksplannen en monitoring of contra expertise op het gebied van ecologische vraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres. Maar ook als sparringpartner, referent, auditor en inhoudelijke editor bij publicaties.

EEMU is een onderneming van Mennobart van EErden en Marjolein MUnsterman. Met een knipoog naar de Emoe, een krachtige loopvogel, willen wij ook na onze pensionering nog onze kennis en ervaring delen.

Mennobart van Eerden

Studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1979, cum laude) en promoveerde op onderzoek naar de draagkracht van Nederlandse wetlands (1998, cum laude). Mennobart werkte ruim veertig jaar als onderzoeker en senior-adviseur bij Rijkswaterstaat en heeft een unieke ervaring op het gebied van onderzoek en monitoring in de grote wateren. Vanuit de lucht telt hij maandelijks de watervogels op en rond het IJsselmeer. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de visievorming en ontwikkeling van nieuwe natuur in het Lauwersmeergebied en de Oostvaardersplassen en stond hij aan de basis van de realisatie van de Kreupel, Marker Wadden en Trintelzand. Vanuit Rijkswaterstaat had hij gedurende twaalf jaar de onderzoeksleiding rondom het complexe vraagstuk van het realiseren van de natuurcompensatie in de Voordelta in relatie tot Maasvlakte 2 en de aanleg en ontwikkeling van Spanjaards Duin, een 40 ha nieuw duingebied met bijzondere natuurwaarden.

Mennobart was actief in of gaf leiding aan talloze missies naar wetlandgebieden op Spitsbergen, in Rusland (Pechora delta en stroomgebied), Estland (Lake Peipsi), Roemenië (Donaudelta), Verenigde Staten (Mississippi delta), Canada en Argentinië. Mennobart is Chair van de Cormorant Specialist Group onder IUCN en Wetlands International en neemt deel aan de Maatschappelijke Adviesraad van Staatsbosbeheer. Hij is een gewaardeerde lezinghouder en heeft ruime bestuurservaring (o.a. Nederlandse Ornithologische Unie, Natuur- en Milieufederatie Flevoland).

Marjolein Munsterman

Studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1983), specialisatie dierecologie. Marjolein heeft gewerkt bij het farmaceutisch bedrijf ARTU Biologicals, als projectleider Integraal Waterbeheer bij de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en ruim tien jaar als projectmanager bij DCA, de NGO die veterinaire zorg en dierenwelzijn op een hoger plan brengt in Afghanistan. Opgeleid als bioloog heeft ze veel ervaring in redactie en vormgeving van verslagen, rapporten en themanummers van wetenschappelijke tijdschriften. Ze combineert daarbij haar inhoudelijke vakkennis met het nauwgezette proces van editing, ook Engelstalig.